Vítame Vás na stránkach spoločnosti FRELION, s.r.o.

Prehľad aktualít:
10.2011 - Nákup zariadenia na umývanie a konzervovanie dielov
05.2012 - Nákup kamerového kontrolného zariadenia na 100 % kontrolu dielov
12.2012 - Nákup 3D kamerového meracieho systému pre presné 3-osé meranie ( X,Y,Z )

2013

Nákup 5-osej EDM technológie pre výrobu profilových nástrojov

2014

Nákup dvoch šesťvretenových automatov
MORI-SAY 6/25 s automatickými zásobníkmi Giovanni-Cucchi

2015

Nákup krimpovacieho stroja na kompletáciu dielov

2015

Nákup CNC šesťvretenového automatu TORNOS SAS 36 DC s automatickým zásobníkom Pietro-Cucchi

2016

Nákup dvoch CNC dlhotočných sústruhov
Dugard EAGLE 32 s 3 metrovými zásobníkmi

2016

Nákup dvoch KUKA robotov na kompletáciu dielov

2017

Nákup druhého krimpovacieho stroja na kompletáciu dielov